Dharamshala, Himachal Pradesh, India
Kudremukh, Chikmanglur, Karnataka, India